Vytisknout

vutb-001V rámci projektových aktivit proběhla na konci minulého a na počátku nového školního roku řada zajímavých exkurzí. Cílem exkurzí bylo zajímavé doplnění teoretické a praktické výuky odborných předmětů a zajištění motivace žáků ke studiu v předmětech Programování, Automatizace a NC stroje.

Automobilka TPCA Kolín

V průběhu června 2013 proběhly dvě odborné exkurze žáků maturitních tříd - obor Strojírenství, Technické lyceum a Informační technologie. 

Celá exkurze začala představením firmy fundovaným průvodcem, na jeho informace pak navázal kratší film o budování firmy a její výrobě, kde se studenti například dověděli:

Návštěvník se může o všem přesvědčit projížďkou vláčkem po většině provozů a přitom poslouchat podrobný výklad ze sluchátek. Při prohlídce studenti viděli vysoce automatizovaná a robotizovaná pracoviště lisovny, svařovny, lakovny a finální montáže. Například kompletaci karoserie zajišťují robotické svařovací linky s dvěma sty svařovacími roboty, které udělají na 3 300 svárů s přesností na 0,1 mm a provedou zkoušku jejich pevnosti. Finální montáž se skládá ze čtyř úseků: TRIM (kabeláž, přístrojová deska, topení), CHASSIS (motor, převodovka, podvozek), FINAL 1 a 2 (montáž ostatních doplňků). Zde vedle robotů již pracují i vysoce kvalifikovaní zaměstnanci.

tpca-01-004 tpca-01-002 tpca-01-003 tpca-02-001 tpca-02-002

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno

10. 6. 2013 se uskutečnila exkurze na brněnské výstaviště, které se zúčastnilo téměř 100 žáků technických oborů SPŠ a SOŠ.

Hlavním tématem MSV byla průmyslová automatizace, prezentace měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky zahrnující všechny obory veletrhu. Obor elektronika, automatizace a měřící technika je po obráběcí technice a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV.

Kromě mnoha expozic s ukázkami robotizovaných činností žáky a učitele zaujala expozice firmy 3Dfaktories a jejich ukázky 3D tiskáren včetně vzorků tisku. Nejvíce zaujala nejmenší nabízená tiskárna Visions3Dprinter, jejímž pořízením bychom získali výstupní zařízení pro realizaci modelů vytvářených studenty v předmětu CADsystémy.

Dalším zařízením, které nás na veletrhu zaujalo, byl třísouřadnícový měřící přístroj O-INSPECT , firmy Carl Zeiss, který v sobě kombinuje to nejlepší ze souřadnicové měřící techniky s tím nejlepším z optiky: je vybavený dotykovým měřícím systémem i optickým senzorem.

3d-tiskarna merici-stroj

WOOD-TEC mezinárodní veletrh v oblasti zpracování dřeva

veletrh v Brně zaměřený na zpracování dřeva navštívili žáci učebního obor Truhlář 24. 10. 2013.

Jedná se o jednu z nejprestižnějších akcí tohoto druhu v rámci Evropské unie. Na brněnském výstavišti bylo možné vidět moderní materiály, výrobní prostředky a technologie, a to i v provozu. Žáci si zde prohloubili a zdokonalili své znalosti i ve vztahu k probíranému učivu. Získané informace se jim určitě budou hodit nejen u zkoušek na závěr studia, ale i v budoucím zaměstnání. Všichni využili možnosti prohlédnout si jednotlivé výstavní stánky s odborným výkladem vystavovatelů. Mnohé informace by nezískali ani ve škole, protože vývoj technologií je velmi rychlý, každá firma využívá různých variant technického řešení a modelů strojního vybavení. Žáky bezesporu zaujala vysoce přesná, výkonná a rychlá obráběcí centra, která mají propracovaný mechanický a robotický systém, kde není třeba od vstupu materiálu až po konečnou fázi hotového polotovaru do procesu zasahovat. Stačí „jen" naprogramovat a spustit.

Žáci například shlédli:

 woodb-001

Výzkumná pracoviště a laboratoře VUT Brno

Prohlídku začala v novém Centru nových technologií pro strojírenství, tzv. projektu NETME Centre (New Technologies for Mechanical Engineering). Pod vedením doktorandů, si mohli prohlédnout kontaktní skener Microscribe, 3D optický skenovací systém ATOS, 3D tiskárny, vysoce přesné 3D modelování práškovou metalurgií nebo tenkou vrstvou, obráběcího robota Kuka atd. Většinu zařízení předvědli průvodci v chodu.

vutb-001 vutb-002