vutb-001V rámci projektových aktivit proběhla na konci minulého a na počátku nového školního roku řada zajímavých exkurzí. Cílem exkurzí bylo zajímavé doplnění teoretické a praktické výuky odborných předmětů a zajištění motivace žáků ke studiu v předmětech Programování, Automatizace a NC stroje.

Automobilka TPCA Kolín

V průběhu června 2013 proběhly dvě odborné exkurze žáků maturitních tříd - obor Strojírenství, Technické lyceum a Informační technologie. 

Celá exkurze začala představením firmy fundovaným průvodcem, na jeho informace pak navázal kratší film o budování firmy a její výrobě, kde se studenti například dověděli:

 •  firma vyrábí automobily typu Toyota, Peugeott a Citroën
 • funguje od roku 2005 na ploše 124 hektarů a 99% výroby jde na export
 • ročně vyrobí kolem 300 000 vozů, denně odsud vyjíždí přes 1000 vozů, roční tržby se pohybují kolem 50 mld Kč
 • v podniku pracuje ve dvou směnách kolem 2 500 zaměstnanců, průměrný věk je 34 let, zaměstnanci mají řadu benefitů
 • používá ty nejmodernější a nejefektivnější technologie současného světového automobilového průmyslu
 • firma vyrábí maximálně ekologicky, snižuje spotřebu energie a vody na výrobu vozu, dbá se na kvalitu ovzduší, nízkou hlučnost a minimální odpady

Návštěvník se může o všem přesvědčit projížďkou vláčkem po většině provozů a přitom poslouchat podrobný výklad ze sluchátek. Při prohlídce studenti viděli vysoce automatizovaná a robotizovaná pracoviště lisovny, svařovny, lakovny a finální montáže. Například kompletaci karoserie zajišťují robotické svařovací linky s dvěma sty svařovacími roboty, které udělají na 3 300 svárů s přesností na 0,1 mm a provedou zkoušku jejich pevnosti. Finální montáž se skládá ze čtyř úseků: TRIM (kabeláž, přístrojová deska, topení), CHASSIS (motor, převodovka, podvozek), FINAL 1 a 2 (montáž ostatních doplňků). Zde vedle robotů již pracují i vysoce kvalifikovaní zaměstnanci.

tpca-01-004 tpca-01-002 tpca-01-003 tpca-02-001 tpca-02-002

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno

10. 6. 2013 se uskutečnila exkurze na brněnské výstaviště, které se zúčastnilo téměř 100 žáků technických oborů SPŠ a SOŠ.

Hlavním tématem MSV byla průmyslová automatizace, prezentace měřící, řídicí, automatizační a regulační techniky zahrnující všechny obory veletrhu. Obor elektronika, automatizace a měřící technika je po obráběcí technice a materiálech a komponentech ve strojírenství třetím nejobsazenějším specializovaným celkem MSV.

Kromě mnoha expozic s ukázkami robotizovaných činností žáky a učitele zaujala expozice firmy 3Dfaktories a jejich ukázky 3D tiskáren včetně vzorků tisku. Nejvíce zaujala nejmenší nabízená tiskárna Visions3Dprinter, jejímž pořízením bychom získali výstupní zařízení pro realizaci modelů vytvářených studenty v předmětu CADsystémy.

Dalším zařízením, které nás na veletrhu zaujalo, byl třísouřadnícový měřící přístroj O-INSPECT , firmy Carl Zeiss, který v sobě kombinuje to nejlepší ze souřadnicové měřící techniky s tím nejlepším z optiky: je vybavený dotykovým měřícím systémem i optickým senzorem.

3d-tiskarna merici-stroj

WOOD-TEC mezinárodní veletrh v oblasti zpracování dřeva

veletrh v Brně zaměřený na zpracování dřeva navštívili žáci učebního obor Truhlář 24. 10. 2013.

Jedná se o jednu z nejprestižnějších akcí tohoto druhu v rámci Evropské unie. Na brněnském výstavišti bylo možné vidět moderní materiály, výrobní prostředky a technologie, a to i v provozu. Žáci si zde prohloubili a zdokonalili své znalosti i ve vztahu k probíranému učivu. Získané informace se jim určitě budou hodit nejen u zkoušek na závěr studia, ale i v budoucím zaměstnání. Všichni využili možnosti prohlédnout si jednotlivé výstavní stánky s odborným výkladem vystavovatelů. Mnohé informace by nezískali ani ve škole, protože vývoj technologií je velmi rychlý, každá firma využívá různých variant technického řešení a modelů strojního vybavení. Žáky bezesporu zaujala vysoce přesná, výkonná a rychlá obráběcí centra, která mají propracovaný mechanický a robotický systém, kde není třeba od vstupu materiálu až po konečnou fázi hotového polotovaru do procesu zasahovat. Stačí „jen" naprogramovat a spustit.

Žáci například shlédli:

 • pětiosé obráběcí centrum Accord 30 FX firmy Panas s ukázkou obrábění eurohranolu, výrobu prkénka
 • prostorově úsporné vrtací, drážkovací a frézovací centrum Cyflex F900 Pro Br firmy Panas
 • obráběcí centrum TECH Z2
 • pětiosé obráběcí centrum Project 5H firmy Rojek, které je určené pro menší výrobce, stroj se používá zejména pro zakázkovou výrobu a má široké využití právě díky pětiosé obráběcí hlavě
 • frézovací stroj vyvinutý pro opracování masivních hranolů firmy TOS Svitavy (vhodný i do robotických linek na zpracování polotovarů pro dřevostavby)
 • 3D CAD/CAM k přesnému naprogramování dílců pro CNC centra
 • nový systém SMARTeye, který nabízí úsporu provozních nákladů při obrábění dřeva a umí zajistit vysoký výkon. Systém se v případě potřeby sám spustí, sám zastaví, nastaví otáčky odsávacího ventilátoru, a tak dochází k úspoře energie, bezpečně otevře a zavře motorické klapky v potrubí. Inteligentně reaguje na spuštění nebo přerušení provozu kteréhokoliv odsávacího stroje, změnu výrobní zátěže nebo jiné řídící parametry
 • shlédli také další technické vymoženosti např. od firmy FELDER, HOUFEK, PILART, ROJEK, Blum, Hettich, Tokoz, Trachea,...

 woodb-001

Výzkumná pracoviště a laboratoře VUT Brno

 • Exkurze proběhla 7. Listopadu 2013 a skce se zúčastnili studenti třídy 4. A a 4. C. Žáci navštívili Fakultu strojního inženýrství. Zde si studenti mohli udělat konkrétní představu, jak vypadá vysokoškolské studium na technicky zaměřené vysoké škole, její vybavenost, projekty a některé studentské programy. Docent Jan Brandejs, CSc., zástupce vedoucího Ústavu konstruování, zajistil prohlídku velmi zajímavých laboratoří a učeben.

Prohlídku začala v novém Centru nových technologií pro strojírenství, tzv. projektu NETME Centre (New Technologies for Mechanical Engineering). Pod vedením doktorandů, si mohli prohlédnout kontaktní skener Microscribe, 3D optický skenovací systém ATOS, 3D tiskárny, vysoce přesné 3D modelování práškovou metalurgií nebo tenkou vrstvou, obráběcího robota Kuka atd. Většinu zařízení předvědli průvodci v chodu.

 • Dále exkurze pokračovala na Ústavu konstruování v laboratořích diagnostiky a tribologie, kde se studuje chování velmi tenkých mazacích filmů, oblast tření, opotřebení, mazání a poškození třecích povrchů a zde jsme viděli pro studium vzorků např. tribometr, mikroskop Nikon Optiphot 150, tříčipovou CCD kameru Sony DXC 950P a JVC KY-F70B nebo barevnou vysokorychlostní kameru IDT X-Vision 3. V průběhu přípravy a při následné analýze se vzorky pozorují stereomikroskopem Nikon SMZ 800, 3D optickým profilometrem. Všechna zařízení jsou nesmírně přesná a samozřejmě velmi drahá.
 • Nakonec se účastníci seznámili s konstrukcí a návrhem designu automobilů v konstrukčních dílnách, kde se studenti učí na japonských prototypech vozů a v tvůrčích atelierech designu.

vutb-001 vutb-002

 • Žádné komentáře nebyly nalezeny.
Přidat komentář