ir-auto-01Infračervený ovladač a přijímač je možné k Legu NXT dokoupit, u nové verze Lega EV3 Home je infračervený ovladač a přijímač součástí robotické sady. Dálkové ovládání robota je třeba šikovně naprogramovat, aby robot správně reagoval na povely z ovladače.

Výchozí podmínky

Řiditelná náprava

Pokud použijeme konstrukci s řiditelnou nápravou, bude se jednat především o složitější programování jediného motoru řízení. Podle konstrukce robota může přispět k ovládání směru navíc i programování motorů pohonu. Při zatočení je vhodné zvýšit rychlost vnějšího hnacího kola oproti vnitřnímu. Rozdílnou rychlost kol v zatáčce je možné řešit i použitím mechanického diferenciálu.

Dvojstavové ovládání

Dalším problémem je použití levnějšího dvojstavového ovladače, u kterého nelze zajistit plynulé řízení rychlosti pohonu ani plynulé řízení úhlu natočení kol.

Programování v grafickém prostředí

Nakonec ještě záleží na programovacím prostředí. V tomto článku se soustředím na programování v grafickém prostředí, kde je zajištěna komunikace mezi ovladačem a přijímacím IR senzorem pomocí připravených grafických bloků.

Programování ovladače je možné rozdělit na několik samostatných podúloh, které se potom mohou začlenit do programu řízení robota jako podprogramy (uživatelské bloky):

1. Reset směru kol

Před vyjetím je třeba srovnat kola a zaznamenat tento stav jako výchozí s nulovým úhlem natočení kol. Je třeba použít rotační senzor motoru řízení. Tímto senzorem se zjistí úhly natočení kol do obou krajních poloh. Z úhlu se vypočte nejdříve celkový úhel a z krajní polohy se kola vrátí přesně o jeho polovinu. Natočení kol do krajních poloh musí být citlivé výkonem do 40-ti  %, aby nedošlo k přetěžování motoru a k přeskakování zubů u řízení s převodem.

Logika resetu kol

vd-rizeni

Ukázka programu NXT

nxt-rizeni-reset-motor-min

Ukázka programu EV

ev3-rizeni-reset-min

2. Omezení úhlu natočení kol

Pro plynulé natočení kol je třeba vypnout brzdu motoru a kontrolovat pomocí senzoru rotace dosažení maximálního úhlu. Při dosažení maximální nastavené hodnoty je třeba zajistit zastavení motoru řízení.

Logika řízení do zatáčky Ukázka programu NXT Ukázka programu EV3
vd-zataceni  rizeni-nxt   rizeni-ev3 

3. Srovnání kol

Při každé další akci je třeba nejdříve srovnat kola do výchozí polohy s nulovým úhlem. Pro plynulé srovnání je třeba vypnout brzdu a opakovaně vracet kola s malou úhlovou změnou. Po každém pootočení je třeba kontrolovat senzorem rotace dosažení nulového úhlu. Vlivem setrvačnosti však dojde k mírnému natočení do opačného směru a ke kmitání motoru kolem nulové polohy. Motor nelze tedy vracet přímo do nulové polohy, ale kontrolovat interval poblíž této polohy - například +/- 5°.

Logika rovnání kol Ukázka programu NXT Ukázka programu EV3
 vd-rovnani   rovnani-nxt   rovnani-ev3 
  • Žádné komentáře nebyly nalezeny.
Přidat komentář